kaartje diepenveen

Onder hoogspanning

 

 

 

 

 

Beste lezer,

Deze website is bedoeld om alle betrokkenen in Diepenveen te informeren. Maar ook voor burgers elders in het land zodat we van elkaars ervaringen kunnen leren. We hebben inmiddels contact opgenomen met een aantal andere actieve verkabelingsgroepen. Zie het vakje linksonder: NL Onder Hoogspanning.

De campagne om in Diepenveen de hoogspanningskabels onder de grond te stoppen, begon met een eenmansactie in januari 2017. Gevolg was dat op 8 februari van dat jaar 30 omwonenden in het dorpshuis bij elkaar kwamen om te worden geïnformeerd.

Vervolgens is een werkgroep opgericht die meer informatie heeft ingewonnen, contacten heeft gelegd en een brief aan de gemeente heeft geschreven. Het aantal betrokken huishoudens nam toe tot 70 en er was veel publiciteit in de regionale bladen.

Er volgde een overleg met de verantwoordelijk wethouder en twee ambtenaren, waarin aan de orde kwam dat het gaat over: rechtsongelijkheid, gezondheid, de waarde en de verkoopbaarheid van onze huizen en het beeldbepalende karakter van de hoogspanningslijnen en masten.

We hebben benadrukt dat het initiatief is uitgegaan van het ministerie van EZ en dat de wetswijziging die daar voorbereid werd tot doel heeft om woningeigenaren van huizen die voor 2005 gebouwd zijn gelijke rechten te geven als mensen die in huizen wonen van na 2005. Februari 2018 is de wetswijziging in de Tweede Kamer aangenomen. Zie voor nieuwe ontwikkelingen onze nieuwsbrieven.

Deze pagina heeft inmiddels ruim 352.000 hits (wat dat ook moge betekenen ;-)

 

P2240005

 

P9260005